Foto: Ministarstvo pravde

Kako se navodi, Dominićis je izrazila zadovoljstvo i zahvalnost Ministarstvu pravde što kontinuirano radi na zaštiti ljudskih prava, a posebno prava deteta. Takođe, ona je je pohvalila napore koje ministarstvo ulaže u unapređenje pravosuđa po meri deteta, a posebno je istakla veliki uspeh u primeni alternativnih sankcija, vaspitnih naloga i mera u cilju jačanja odgovornosti maloletnih učinilaca i njihove resocijalizacije u društvo.

Govoreći o radu Ministarstva pravde i aktivnostima koje sprovodi na zaštiti prava deteta, ministarka Kuburović je istakla da je Vlada Srbije usvojila Nacrt zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kojim je unapređen pristup pravdi za veliki broj građana. Takođe, ona je direktorki UNICEF-a u Srbiji ukazala da će pravo na besplatnu pravnu pomoć posebno imati i deca u svim postupcima u kojima se odlučuje o ostvarivanju njihovih prava.

Kuburović je rekla da je ostavljeno dovoljno vremena da se sve nadležne institucije pripreme za primenu novog zakona i izrazila uverenje da će ministarstvo i kancelarija UNICEF-a u Srbiji nastaviti saradnju i u ovoj ovoj oblasti.

Takođe, ministarka Kuburović je podesetila da je u toku izrada novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela, koji ima za cilj dodatno unapređenje položaja i prava deteta. Ona je istakla da ministarstvo radi i na izradi Strategije za podršku žrtvama, oštećenima i svedocima.

Na kraju sastanka, direktorka kancelarije UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis i ministarka pravde Nela Kuburović usaglasile su se da postoje mnoge oblasti u kojima UNICEF i ministarstvo mogu zajedno da sarađuju i istakle uverenje da će saradnja i u budućem periodu biti uspešna.