Foto: FreeImages/Brian Hoskins

Tom prilikom, istaknuto je da je dijabetes prepoznat kao prioritet u dokumentima Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja, uz izraženu spremnost da se uhvati korak sa savremenim zdravstvenim razvojem u ovoj oblasti u skladu sa postulatima Berlinske deklaracije Internacionalne dijabetesne federacije (IDF), kao i da se dalje otklanjaju neki dugogodišnji problemi finansiranja koji su opterećivali primenu ovog savremenog lečenja.

U cilju efikasne borbe protiv dijabetesa, Ministarstvo zdravlja i RSK za prevenciju i kontrolu dijabetesa utvrdili su sledeće prioritetne aktivnosti u ovoj oblasti u 2017. godini: izrada i implementacija novog Nacionalnog programa za prevenciju i kontrolu dijabetesa, prema metodologiji IDF i u skladu sa konkretnim odgovornostima definisanim u Berlinskoj deklaraciji; kompletiranje i usklađivanje registara obolelih od dijabetesa i formiranje elektronske platforme za tako usklađeni sistem; formiranje Nacionalnog referentnog centra za dijabetes koji će obavljati koordinaciju prioritetnih aktivnosti i druge zadatke u oblasti razvoja zdravstvene zaštite od dijabetesa; proširenje primene Nacionalnog programa prevencije i rane detekcije tipa 2 dijabetesa na primarnom nivou; kompletiranje i razvoj savetovališta za dijabetes na primarnom nivou i delatnosti polikliničkih i stacionarnih odeljenja na sekundarnom nivou, posebno kroz osavremenjivanje organizacije i odgovarajuće naročito dijagnostičke opreme; stvaranje uslova za rani i pravovremeni pristup odgovarajućim terapijskim procedurama, uključujući i inovativne lekove, u skladu sa individualnim potrebama obolelih.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doc. dr Ferenc Vicko istakao je da su neke od ovih aktivnosti već započete, kao i da je ostvarena intenzivna saradnja u ovoj oblasti sa udruženjima obolelih od dijabetesa i profesionalnim udruženjima u Srbiji, kao i međunarodna saradnja. „Imamo sve preduslove za ostvarenje navedenih prioritetnih aktivnosti u ovoj oblasti, a samim tim i punu realizaciju postulata Berlinske deklaracije IDF u našoj zemlji“, zaključio je Vicko.

Predsednik Republičke stručne komisije (RSK) za prevenciju i kontrolu šećerne bolesti akademik prof. dr Nebojša Lalić istakao je da je na inicijativu ove RSK Ministarstvo zdravlja pokrenulo obnavljanje savetovališta za dijabetes u domovima zdravlja u Republici Srbiji, prepoznajući da efikasno lečenje mora biti fokusirano na intenzivnu prevenciju komplikacija, što zahteva osavremenjivanje zdravstvene zaštite u ovoj oblasti, što upravo Svetska zdravstvena organizacija afirmiše kao najsavremeniji pristup tretmanu ovog oboljenja. Takođe, početkom 2017. godine omogućeno je svim pacijentima na insulinskoj terapiji da sprovode samokontrolu pomoću test traka, što je važan uslov za njihovu uspešnu terapiju.

Stela Prgomelja, potpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije, istakla je da je saradnja udruženja pacijenata obolelih od dijabetesa i Ministarstva zdravlja na izuzetno visokom nivou. „Raduje nas iskrena i čvrsta opredeljenost Ministarstva zdravlja da se položaj osoba sa dijabetesom značajno unapredi u našoj zemlji. Verujem da će se realizacijom navedenih mera to i postići“, rekla je Prgomelja.

U Srbiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ 710.000 odraslih osoba ima dijabetes, od kojih 36% nema postavljenu dijagnozu dijabetesa i ne leči se. Prema podacima Registra za dijabetes u Srbiji, gotovo 1/3 pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku otkrivanja dijabetesa. Upravo zahvaljujući ovakvim posledicama dijabetes je izuzetno skupa bolest i predstavlja veliki ekonomski teret ne samo obolelim osobama i njihovim porodicama, već i zdravstvenom sistemu i društvu u celini. Procenjuje se da su ovi tzv. direktni troškovi dijabetesa u Srbiji 2013. godine iznosili 490 EUR po pacijentu ili 230 miliona EUR godišnje.

Prema najnovijim podacima IDF, u svetu od dijabetesa boluje 415 miliona ljudi ili svaka jedanaesta osoba, od čega najmanje jedna trećina nije svesna postojanja bolesti. IDF i internacionalno udruženje Primarna zaštita u dijabetesu, uz saradnju Svetske federacije za srce, usvojili u decembru 2016. godine Berlinsku deklaraciju koja afirmiše ranu intervenciju u pristupu problemima dijabetesa. U Berlinskoj deklaraciji se utvrđuju četiri stuba uspešne borbe sa dijabetesom: (1) adekvatna i sveobuhvatna prevencija; (2) rana detekcija bolesti; (3) uspostavljanje rane uspešne kontrole bolesti i (4) rani i pravovremeni pristup najefikasnijoj terapiji prema individualnim potrebama obolelih.