MUP: Konkurs za vatrogasce traje do 9. aprila 1Foto: YouTube

Pravo učešća imaju državljani Srbije sa srednjom školom, starosti od 19 do 30 godina, koji imaju dozvolu „C“ kategorije i ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Takodje je potrebno da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Bliži uslovi konkursa objavljeni su na sajtu MUP-a Srbije (www.mup.gov.rs) i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku (www.copo.edu.rs).