„Neplansko zapošljavanje zamenjeno je boljim i potpuno drugačijim odabirom pripadnika MUP-a, a u radni odnos primaju se oni koji su se školovali za policijski poziv“, dodaje se u saopštenju MUP. „Samo tokom ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova zaposlilo je 617 svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije i polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a do kraja godine biće primljeno još 140. Prilikom selekcije primenjuje se kriterijum uspešnosti i zapošljavaju se najbolji koji su svojim znanjem, kvalitetom i trudom zaslužili da budu deo tima Ministarstva unutrašnjih poslova.“

Odgovarajući na potrebe unapređenja efikasnosti Ministarstva, doneta je i Uredba o karijernom napredovanju policijskih službenika, tvrde još u MUP.

„Pored Uredbe o karijernom napredovanju doneta je i Uredba o ocenjivanju policijskih službenika. Ovim aktom propisani su novi modeli i merila ocenjivanja. Na taj način stvorena je dobra osnova za karijerni razvoj i napredovanje najkvalitetnijih policijskih službenika, u cilju profesionalizacije i jačanja integriteta policije“, kažu u MUP. „Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kriminalističko-policijska akademija zaključili su Sporazum o poslovnoj saradnji. Tim se po prvi put obezbeđuje plansko školovanje studenata Kriminalističko-policijske akademije po projektovanim potrebama Ministarstva, sa jasnom vizijom ko će nakon završetka studija moći da zaduži policijsku uniformu.“

Video spot o prijemu novih policajaca može se preuzeti sa FTP servera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kažu još u ovom ministarstvu.