zaposljavanje

Ministar Zoran Đorđević o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Uslovi za dodelu sredstava preduzećima u Srbiji za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom biće rigorozniji, a novac raspodeljen na „najtransparentniji i najpravedniji način“, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Zapošljavanjem na lizing država briše prava radnika

Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju koji je usvojila Vlada Srbije u potpunosti favorizuje interese poslodavaca, stvara nesigurnost među radnicima koji se angažuju „na lizing“, demotiviše ih da se sindikalno organizuju, a u pojedinim segmentima je kontradiktoran, smatra stručna javnost u Srbiji.

Od osam primedbi sindikata, država prihvatila jednu

Od sedam ili osam primedbi koliko su sindikati imali na nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju radnika u Srbiji, ostali socijalni partneri su na sednici SES-a pre dva dana prihvatili tek jednu – i to onu da se supsidijarna odgovornost zameni solidarnom.

Radnici „na lizing“ samo do dve godine

U Srbiji trenutno nekih 100.000 ljudi radi preko više od 100 agencija koje se bave privremenim zapošljavanjem, a da taj rad nije regulisan nijednim zakonom.

U RGZ na konkursu zaposleno 455 ljudi

Republički geodetski zavod (RGZ) danas je saopštio da je na konkursu zaposlio 455 mladih stručnjaka u oblasti geodezije, prava i informatike.

PrvaPoslednja