Pored svih kritika koje su upućene na račun novog zakona o finansijskoj pomoći porodici, i peticije koja je pokrenuta pod nazivom „Borba protiv smanjenja plata porodiljama“, a o čemu je i Danas pisao, nadležni u Ministarstvu rada se drže argumenta da ovakva rešenja sprečavaju zloupotrebe.

Ministarstvo rada, naime, odgovorilo je na naša pitanja o zamerkama na odredbe zakona nakon što je objavljen tekst o navedenoj peticiji, navodeći da sa peticijom i zahtevima građana „nisu upoznati“ i insistirajući na postojećim zakonskim rešenjima. Na pitanje da li su nadležni preduzeli neke mere povodom kritika javnosti na pojedine odredbe zakona, oni odgovaraju da „Ministarstvo daje odgovarajuća objašnjenja vezana za novi način obračun i način isplate naknade zarade“. Oni podsećaju da će svaka žena naknadu dobiti srazmerno vremenu provedenom na radu u periodu od 18 meseci pre odsustva, odnosno periodu kada je žena radila i njen poslodavac joj za vreme provedeno na radu isplaćivao zaradu.

„Pravo na naknadu zarade je mera usklađivanja rada i roditeljstva i namenjena kao podrška ženi koja stvarno radi, a ne ženi koja se fiktivno zapošljavanja u cilju ostvarivanja prava na naknadu zarade odnosno plate“, odgovaraju oni podsećajući na jedan od glavnih ciljeva izmena, koji je pominjao i ministar Zoran Đorđević, a to je sprečavanje zloupotreba.

Ipak, najviše kritika na račun ovih mera bilo je zbog odredbi koje su diskriminatorne prema pojedinim kategorijama majki. Naime, u povoljnom su položaju samo one majke koje su pre porođaja imale neprekidno najmanje 18 meseci u radnom odnosu, jer će moći da primaju prosek za taj period, odnosno gotovo punu zaradu. Sve ostale, koje su imale prekid ili imaju manje od šest meseci redovne zarade, oštećene su jer se i njima zbir primanja deli sa 18. U najgorem položaju su porodilje koje su radile manje od šest meseci i nezaposlene, jer one na pomoć države uopšte ne mogu da računaju. Nepravedno su tretirane i poljoprivrednice, kojima zakon traži čak 24 meseca neprekidnih primanja kako bi mogle da ostvare pravo na porodiljsko a u sličnoj su situaciji i preduzetnice.

Na naše pitanje da li će ministarstvo odrediti makar minimalni iznos ispod koga ukupna naknada koju porodilje primaju ne sme da ide, oni su samo naveli postojeću regulativu, koja i jeste izvor nezadovoljstva. „Pun mesečni iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva, ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade“, navodi se u odgovoru Ministarstva rada. To u praksi znači da će se i dalje biti slučajeva kada se mladim mama sa minimalnom zaradom prosek plata deli sa 18 zbog čega će naknada koju primaju izaći na svega par hiljada dinara.

LSV: Kažnjavanje budućih majki

Liga socijaldemokrata Vojvodine postavila je juče pitanje nadležnim ministarstvima, koji promovišu pronatalitetnu politiku, da li će i kada promeniti rešenja koja trenutno „kažnjavaju“ žene koje se odluče na trudnoću i planiranje porodice. Ta stranka konstatuje da se od samog početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, primećuju samo mane i loša rešenja koja idu na štetu trudnica, porodilja i porodica sa malom decom.