Foto: N1

Istraživanje je sproveo Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u saradnji sa Gej lezbejski info centrom (GLIC) i XY Spektrom, a u okviru projekta „Dostojanstvo rada“, koji je podržala ambasada Kraljevine Holandije, s ciljem da se prikupe relevantni podaci za institucije i biznise, te da se na osnovu njih formiraju mere koje bi pomogle integraciju i bolje ostvarivanje radnih prava LGBT građana.

Istraživanje je pokazalo da čak 93 odsto ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mestu, te da 77 odsto ispitanika krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu. Dubinski intervjui su pokazali da faktori koji najviše utiču na LGBT radnike i radnice su, pre svega vrsta posla/industrija i pozicije koje imaju, korporativna kultura i vrsta vlasništva, postojanje i kvalitet mehanizama zaštite na radu, između ostalog.

„Rezultati istraživanja su prezentovani ispred 36 predstavnika velikih biznisa u Srbiji, koji upošljavaju oko 40.000 ljudi, a među njima su Microsoft, IKEA, IBM, NIS. S njima je otvoren dijalog, te su otpočeti pregovori o preduzimanju konkretnih mera na nivou biznisa koji bi pružili podršku i pomogli integraciju LGBT građana u tržište rada“, navode iz IDEAS-a, GLIC-a i XY Spektra i apeluju na Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja da uzmu u razmatranje ove podatke i preduzmu mera u cilju efikasnog suzbijanja diskriminaciju LGBT osoba na radu i pri zapošljavanju.