Foto: FoNet / Nenad Đorđević

Prema proceduri, sekretari odeljenja treba da sa predsednikovom ponuđenom ostavkom upoznaju članstvo koje o njoj treba da se izjasni i svoje mišljenje dostavi Kostiću, na osnovu čega će on doneti konačnu odluku o eventualnom povlačenju sa mesta predsednika SANU. Rok za dostavljanje mišljenja odeljenja SANU o Kostićevoj ostavci nije vremenski ograničen.

Kostić je posle poslednjeg izbora novih stalnih, dopisnih i inostranih članova Akademije izjavio da je to za njega poruka i najavio da će ponuditi ostavku, kako bi „otvorio politički prostor da na njegov mesto dođe čovek kome će se više verovati“.

Iako tvrdi da nije nezadovoljan rezultatima glasanja, Kostić smatra da je rad Akademije ugrožen gašenjem pojedinih odeljenja i nesrazmerno malim brojem akademika u odeljenjima društvenih nauka u odnosu na prirodne i tehničke nauke, zbog čega je promenom Statuta Skupština SANU 2017. ograničila članstvo po odeljenjima na 25 akademika. Kostića zabrinjava i trend povećanja broja redovnih, a smanjenja broja dopisnih članova, koji se nije promenio ni kad je od 18 kandidata za redovne članove skupština SANU izabrala 16 novih akademika, dok je od 26 kandidata za dopisni status izabrano 14 kandidata, čemu treba dodati i četiri nova inostrana člana SANU. Posle prekjučerašnjih glasanja, na kome su izabrana 34 nova akademika, SANU sada ima ukupno 162 člana.

Vladimir S. Kostić (1953), profesor neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pionir istraživanja neurodegenerativnih bolesti u Srbiji, za dopisnog člana Odeljenja medicinskih nauka SANU izabran je 2000, a posle šest godina postao je i njen redovni član. Na čelu SANU je od aprila 2015. i iduće godine mu ističe predsednički mandat. Njegovi protivkandidati za predsednika SANU pre tri godine bili su: njegov stariji kolega neurolog Ljubiša Rakić i urolog u penziji Jovan Hadži-Đokić. Posle nešto više od godinu dana od izbora u SANU, Kostić je morao u više navrata javno da demantuje da se neće kandidovati za predsednika Srbije na izborima 2017. godine.

Ostavka

Kostić je pretposlednji put ostavku na mesto prvog čoveka Akademije nudio u maju 2018. na Godišnjoj skupštini SANU zbog optužbi akademika Časlava Ocića za „nameštanje“ i „lobiranje“ poslednjih izbora u SANU, ali ona nije prihvaćena. Iako pojedini akademici najavljuju da će to ponoviti i sada, na društvenim mrežama pojavili su se komentari sa porukom Kostiću da se „ostavka ne nudi, nego se podnosi“.