Počela javna rasprava o Predlogu strategije razvoja pravosuđa od 2019. do 2024. godine 1Foto: FoNet/Zoran Mrđa

Ministarstvo je u saopštenju pozvalo relevantne državne organe, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu.

Zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu slati na imejl adresu vida.stepanovic@mpravde.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

„Po okončanju javne rasprave Ministarstvo pravde će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije, na osnovu čega će sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i objaviti ga na internet stranici Ministarstva pravde i Portalu e-uprave“, stoji u saopštenju.

Navodi se i da će program javne rasprave, sa Predlogom strategije i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade Srbije, biti objavljen na internet prezentaciji Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs i Portalu e-uprave.

„Donošenje nove strategije predstavlja okončanje reformskog procesa i stvaranje uslova za razvojni kontinuitet, očuvanje i unapređenje kvaliteta pravosuđa, kao i jasan i predvidiv okvir za praćenje dosadašnjih postignuća i stvaranje uslova za njihovu održivost“, ocenili su iz Ministarstva pravde.

Dodaje se da je javnoj raspravi prethodio „niz sastanaka Radne grupe koja je bila sačinjena od predstavnika svih relevantnih pravosudnih organa i stručnih udruženja“, kao i da je sproveden „dug konsultativni proces u okviru sve četiri apelacije u cilju izrade što kvalitetnijeg teksta Nacrta strategije“.