Počinje digitalizacija 12.000 međunarodnih ugovora 1Foto: FoNet/MSP

Dačić je izjavio da se radi o oko 9.500 bilateralnih i 2.500 multilateralnih ugovora, među kojima je najstariji sporazum Srbije sa Rumunijom iz 1868. godine.

Srbija je bila potpisnik mnogih multilateralnih protokola, vezanih za poštu, morsku i rečnu plovidbu. Zbog dva svetska rata je diplomatski arhiv pretrpeo oštećenja i pljačku, ali je veći deo ugovora sačuvan, rekao je Dačić.

On je naveo da se u zbirci nalaze Versajski, Senžermenski, Rapalski mirovni ugovori, kao i sporazumi o razgraničenju sa susednim državama.

Sve će se to konzervirati za naredne decenije i digitalizovati, izjavio je Dačić, podsećajući da je originalni Dejtonski mirovni sporazum „izgubljen posle 2000. godine“. Blašković je rekao da su za prvi deo konzervacije odabrana 103 rukopisa, koji su najznačajniji i najviše oštećeni.