Foto: Printscreen

Kako kaže predsednik izvršnog odbora DDOR osiguranja Đorđo Markeđani, obaveza ove kompanije je da pomaže onima kojima je pomoć potrebna. Zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo Ivana Savić ukazala je na to da AP Vojvodina ima 44 doma zdravlja, te da Vlada Vojvodine izdvaja novac kako bi se zdravstvene ustanove opremile, ali i kako bi se obnovio vozni park, jer se neretko dešava da su sanitetska vozila, posebno u malim mestima, nefunkcionalna. Klinički centar Vojvodine, kao tercijarna ustanova za lečenje, zbrinjava bolesnike iz cele Vojvodine, a istovremeno se brine i za građane Novog Sada na primarnom i sekundarnom nivou.