Pokrenuta platforma protiv jeftinog rada 1Foto: Pixabay/ MichaelGaida (Ilustracija)

„Uspostavljanjem Platforme želimo da skrenemo pažnju javnosti i donosilaca odluka na pogubne posledice jeftinog rada na društvo, zaposlene i njihove porodice. Platforma ima za cilj utvrđivanje tačnog stanja i smanjenje pojave jeftinog rada, u skladu sa međunarodnopravnim standardima i obavezama koje je preuzela Srbija, zajedničkim delovanjem i usklađenim nastupom sindikata, udruženja građana, medija i pojedinaca, kao i privrednih subjekata. Neophodno je povećati efikasnost zaštite prava radnika i svih radno angažovanih lica“, ističu u ovoj fondaciji.

Dodaju da platforma ima za cilj i podizanje svesti u društvu o razmerama jeftinog rada i njegovom razarajućem uticaju na kvalitet života, kao i jačanje saradnje između organizacija civilnog društva kroz zajedničko delovanje u borbi protiv jeftinog rada i zalaganje za pravične naknade za rad koje obezbeđuju dostojanstven život. Platformu protiv jeftinog rada se može potpisati na sledećem linku.