Emir Kusturica Foto: Fonet / Imre Szabo (arhiva)

Kusturica je tužio Dina Jahića, glavnog i odgovornog urednika CINS-a, 11. decembra 2017. godine. Viši sud je odbio tužbeni zahtev, navodeći da je neosnovan, uz obavezu da Kusturica nadoknadi troškove parničnog postupka od 12.000 dinara. Sud je odlučio da CINS ne mora objaviti Kusturičin odgovor jer se pojedini njegovi delovi uopšte ne odnose na informacije objavljene u tekstu već „tužilac iznosi svoj stav i mišljenje“ o CINS-u, uređivačkoj politici ili načinu na koji se u tekstu iznose informacije.

Prema Zakonu o javnom informisanju i medijima, osoba na koju se odnosi objavljena informacija može da od odgovornog urednika zahteva da, bez naknade, objavi odgovor. Odgovor mora biti obavljen integralno – onako kako je poslat, bez ikakvih izostavljanja. Zakon sadrži i razloge zbog kojih nema obaveza objavljivanja ne postoji. Na primer, redakcija ne mora da objavi odgovor ako se on ne odnosi na informaciju na koju podnosilac tvrdi da odgovara ili ako odgovor ne sadrži tvrdnju o činjenicama, već mišljenje.

Smatrajući da je značajan deo navoda Emira Kusturice bio upravo takav, urednik CINS-a Dino Jahić odlučio je da odgovor ne objavi.
U presudi Apelacionog suda navedeno je kako žalba na prvostepenu presudu nije osnovana i kako je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje: „Tuženi nije mogao da objavi odgovor delimično (…) bez ostatka odgovora, u kojima se iznosi mišljenje tužioca, a ne tvrdnja o činjenicama.“ Takođe, Apelacioni sud je odbio zahtev tužioca da za naknadu drugostepenog postupka.

Tekst na koji je Kusturica poslao odgovor bavio se postupkom Agencije za borbu protiv korupcije protiv njega. U tom postupku Agencija je utvrdila da je ovaj reditelj i predsednik skupštine Parka prirode Mokra Gora, prekršio četiri člana Zakona o Agenciji: dva koja se odnose na sukob interesa, te po jedan o zabrani vršenja više javnih funkcija bez saglasnosti Agencije i o obavezi prenošenja upravljačkih prava u privatnoj firmi prilikom stupanja na funkciju.

Park prirode Mokra gora je državno preduzeće koje upravlja Parkom prirode Mokra gora. Kusturica je funkciju direktora Parka prirode obavljao od osnivanja 2006. do 2013. godine, kada je podneo ostavku. Potom je postao predsednik Skupštine Parka prirode.

CINS je još ranije, u martu 2017, objavio istraživanje koje se bavi objektima na Mokroj gori – državnim Nacionalnim ekološkim centrom kojim upravlja Park prirode i naseljem Drvengrad, čiji je vlasnik Emir Kusturica. Dok Drvengrad posluje uspešno i ugošćava hiljade posetilaca, Centar ni šest godina posle otvaranja zvanično nije primao turiste. Građevinsku dozvolu objekat je dobio dan nakon otvaranja, a upotrebnu šest godine kasnije, skoro četiri meseca nakon objavljivanja CINS-ovog teksta.

Tekst preuzet sa CINS-a