Pri kraju novi KPZ za žene u Požarevcu 1Novi objekat u krugu KPZ za žene u Požarevcu

Gradnja ovog objekta, predviđenog za 160 osuđenica, bila je neophodna, jer su postojeći objekti  
„prebukirani“. Oni su predviđeni za smeštaj 250 osuđenica, a obično ih bude oko 300.

Novi objekat gradi se u okviru projekta „Poboljšanje životnih uslova u KPZ za žene u Požarevcu”, koji treba da se okonča do kraja maja ove godine. U okviru istog projekta predviđena je i rekonstrukcija zgrade iz 1874. godine. Ukupna vrednost projekta je 336 miliona dinara, od čega IPA fondovi obezbeđuju 85, a Republika Srbija  
15 odsto.