Park prirode Begečka jama“ biće zaštićen i revitalizovan, predviđeno je Programom zaštite koji je usvojila gradonačelnica Novog Sada Maja Gojković i uputila ga Skupštini grada. Za ovu namenu u budžetu Novog Sada obezbeđeno je 2,5 miliona dinara.
Planirana je revitalizacija vodenog ekosistema Begečka jama kao značajnog prirodnog dobra, radi zaustavljanja procesa njegove degradacije kojim se ugrožavaju prirodne vrednosti, biljni i životinjski svet i specifične prirodne retkosti, kao i mere kojima će se očuvati i unaprediti ovo značajno prirodno dobro.