Sadržinski, feminizam je svest o tome da su žene podređene i diskriminisane na svim prostorima i u svim istorijskim razdobljima (svakako na različite načine i u različitom stepenu), ali i nedvosmisleno formulisan stav da takav položaj žena nije prirodno determinisan i da prema tome može i treba da se menja (prema prof. dr Daši Duhaček).