Foto: FoNet/ TV

Generalni sekretar RYCO, koja okuplja šest zemalja Zapadnog Balkana, Đuro Blanuša je rekao ta organizacija ima ambiciozni cilj da dopre do mladih u regionu, dodajući da je spajanje ljudi najbolji način za to.

Primarna svrha RYCO je podrška omladinskom sektoru širom Zapadnog Balkana, da mladi više putuju i upoznaju se, sarađuju i saznaju više jedni o drugima da bi se prevazišle predrasude.

Želja nam je da ovo bude jedan od mehanizama koji doprinose pomirenju na Zapadnom Balkanu, rekao je on i dodao da na mlade treba gledati kao na specifičnu grupu i u okviru proširenja Evropske unije.

Ideja je da mladima pružimo priliku da nauče više o kulturama u razmeni, rekao je Blanuša i upozorio da jako mali broj mladih u regionu putuje i da mladi imaju predrasude prema vršnjacima u susednim zemljama.

Govoreći o unutrašnjoj organizaciji RYCOM, on je rekao da su u upravnom odboru šest ministara zemalja članica zaduženih za mlade i šestoro mladih ljudi, dodajući da RYCOM u vladama vidi partnere.

16 oktobra prvi konkurs za pre svega omladinske org i srednje škole. Nismo hteli da pokrijemo sve što je predviđeno, nismo hteli pojedinačne razmene. želimo da prvi projekti pokriju ideju pomirenja i razmene mladih.

Marija Bulat iz ogranka RYCO u Srbiji je podsetila da je raspisan prvi konkurs te organizacije namenjen pružanju podrške projektima kojima se ostvaruju fizički susreti mladih iz regiona i koji doprinose pomirenju.

Očekujemo da se osmisli fizički susret mladih regiona a voleli bi da tema nekih projekata bude suočavanje sa prošlošću, rekla je ona.

Evropska unija u potpunosti podržava inicijative za pomirenje među mladima u regionu jer samo aktivnosti kojima se promoviše tolerancija i aktivnosti mladih mogu da pokrenu regionu unapred, izjavio je Pol-Anri Prese iz delegacije EU u Srbiji.

RYCO je takva nova inicijative koja promoviše razmene mladih i aktivnosti namenjene pomirenju, saradnji i razmenama i mi verujemo da je to ključno za budućnost regiona, rekao je on dodajući da mladi treba da budu predvodnici.

OEBS podržava veće učešće mladih i veoma smo zadovoljni što vidimo da ogranak RYCO u Beogradu postaje sve aktivniji, izjavio je Jan Lunborg iz misije OEBS u Srbiji.

On je rekao da misija OEBS podržava prvi konkurs za projekte susreta mladih koji je raspisao beogradski ogranak regionalne kancelarije.

Pomoćnica ministra omladine i sporta Snežana Klašnja je ocenila da je važno da se mladi povezuju i da zajedno prave projekte.

Programi i projekti za koje je raspisan konkurs su u području rada ministarstva, rekla je ona navodeći kao primer napore da su razbiju predrasude i da se kroz razmenu mladi upoznaju i vide različitosti. Regionalna kancelarija i njene aktivnosti su prepoznata kao prioritet vlade a uspeh zavisi od posvećenosti svih jer bez zajedničkog delovanja i razumevanja, RYCO neće moći da živi, rekla je ona.