Foto: Stanislav Milojković

Opšti cilj jeste pronalaženje rešenja kojim bi se u Kragujevcu „na efikasan i održiv način odgovorilo na potrebe izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa“.

 Jedan od ciljeva jeste da se u periodu od 2018. do kraja 2022. godine trajno reši stambeno pitanje za najmanje 30 porodica izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, kroz dodelu paketa građevinskog materijala za adaptaciju ili završetak gradnje stambenog objekta, zaključeno je na sednici GV. Otkupom seoskih, te odgovarajućih domaćinstava sa okućnicom, stambeni problem treba da bude rešen, konstatovalo je Gradsko veće, za najmanje 15 izbegličkih ili porodica migranata, dok će ekonomski biti osnaženo oko deset porodica kroz programe dohovodnih aktivnosti u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

 – Predviđeno je i ekonomsko osamostaljivanje najmanje 12 izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji uključivanjem u programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, takođe u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Savetom za zapošljavanje i donatorima, rečeno je na sednici GV. Istaknuto je, pritom, da je za realizaciju utvrđenih zadataka i ciljeva potrebno oko 45 miliona dinara. Grad Kragujevac

će u realizaciji LAP-a učestvovati sa 4,5 miliona dinara, dok će ostatak novca biti obezbeđen iz državnih i inostranih fondova.