Foto: FoNet/ Zoran Mrdja

Iako ministar formalno nije ograničen vremenskim rokom, njegovo oklevanje da imenuje predstavnike javnosti može da ima veze sa činjenicom da se na listi kandidata prvo nailazi na ime Miroslave Milenović, zamenice predsednika pokreta Dosta je bilo.

Ivan Ninić, direktor Centra za vladavinu prava, nevladine organizacije koja je Miroslavu Milenović prijavila na konkurs, kaže da odbijanje ministra Stefanovića da imenuje članove komisije zahteva intervenciju Zaštitnika građana.

– Ovo je klasičan slučaj kršenja principa dobre uprave. Nema logike da ministar ne imenuje predstavnike komisije. Radi se o jednostavnoj upravnoj proceduri u kojoj ministar samo treba da donese deklarativan akt kojim potvrđuje odluku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom – navodi Ninić.

Zaštitnik građana bi, ističe on, morao da reaguje, bilo po prijavi, bilo po službenoj dužnosti.

– Predložiću Miroslavi Milenović kada se vrati iz inostranstva, a ubeđen sam da će ona prihvatiti, da podnesemo prijavu ombudsmanu da proveri zakonitost rada MUP-a. Nedopustivo je da ministar Stefanović ne donosi odluku, tim pre što on nema uporište u zakonu da je revidira – kaže Ninić.

To što ministra formalno ne ograničavaju rokovi, za Ninića ne predstavlja validan argument.

– Ako tako posmatramo stvari, ministar onda uopšte i ne mora da imenuje članove Komisije za rešavanje pritužbi MUP-a. Vodeći se duhom Zakona o policiji, ministar bi morao da imenuje članove pre nego što njihovim prethodnicima isteknu mandati – smatra on.

Podsetimo, Zakon o policiji obavezuje ministra unutrašnjih poslova da iz civilnog sektora odabere pet osoba koje će u naredne četiri godine biti članovi Komisije za rešavanje pritužbi u sedištu MUP-a. Prilikom odabira, ministar mora da se vodi konkursom koji je sprovela vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

Na konkursu je, zahvaljujući bogatom iskustvu rada na projektima borbe protiv korupcije i pranja novca, ubedljivo prva bila zamenica predsednika pokreta Dosta je bilo i bivša članica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović.

Prema zakonu, Komisija za rešavanje pritužbi MUP-a postupa u tročlanim većima, a osim predstavnika iz nevladinog sektora u veću su i član koga imenuje Direkcija policije i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Članovi komisije imenuju se na period od četiri godine, a odlučuje se većinom glasova.

Pravo na pritužbu

Prema Zakonu o policiji, pritužbu na rad policije može podneti svako ko smatra da su mu postupanjem ili propuštanjem postupanja policajca povređena ljudska i manjinska prava i slobode, u roku od 30 dana od dana kada se pritužena radnja dogodila. Pritužba može da se podnese i na rad Ministarstva unutrašnjih poslova. Ukoliko pritužba sadrži elemente krivičnog dela, o pritužbi se obaveštava tužilac, Sektor unutrašnje kontrole i rukovodilac jedinice u kojoj radi osoba na koju se pritužba odnosi. Ukoliko pritužba sadrži elemente povrede službene dužnosti, protiv policajca na koju se odnosi se pokreće disciplinski postupak.