Foto: VMA

Ovakve vrste transplantacija u VMA se rade od januara 2013. godine.

Ovim postupkom se kostna srž pacijenta koji je oboleo od maligne bolesti menja zdravim matičnim ćelijama uzetim od druge osobe, najčešće rođaka ili podudarne osobe koja nije srodnik. Ona je često jedina mogućnost lečenja jer odgovarajućeg davaoca u porodici ima tek svaki treći pacijent.

Do 2013. godine ovakve transplatacije su rađene u inostranim centrima za transplantaciju ukoliko u zemlji nisu imali podudarnog davaoca. Članstvom u Internacionalnom registu davalaca u Srbiji su se stvorili svi uslovi za lečenje malignih bolesti krvi oblicima transplantacije kao u inostranstvu.

Nacionalni registar potencijalnih davalaca kostne srži broji oko 7.300 potencijalnih donora. Davalaštvo je potpuno bezopasno i ne mora da znači da će neko ko je prijavljen u registar biti davalac, ali može da bude od presudnog značaja za lečenje podudarnog obolelog.