Ilustracija Foto: FreeImages / Jason Morrison

„Javnost je objavama od 12. marta 2019. godine dovedena u zabludu da zabrana koja je određena od strane Upravnog odbora Advokatske komore Beograda ima veze sa pravima nekoliko žena koje su nezadovoljne sudskim odlukama o gubitku starateljstva“, navodi se u saopštenju branilaca advokata Krajnovića koje je medijima prosledila Advokatska kancelarija Tomanović.

Dodaje se da „u predmetu gde štiti interes troje dece i njihove majke protiv lica koje se optužnicom tereti da je izvršilo nasilje nad maloletnom decom, advokat Dragan Krajnović je izneo kritiku i sumnju zbog čega se tereti pred Advokatskom komorom“.

„Upravni sud je podsetio upravu Advokatske komore Beograda da postoje prava koja garantuju Međunarodne konvencije i Ustav, te da se šteta pojedincu ne sme ni pričinjavati ni uvećavati već sprečavati. Time se, zapravo, Upravni sud suprotstavio novom pristupu uprave Advokatske komore Beograda koja ignoriše pravo na jednakost svih pred Zakonom i njegovu pravilnu primenu“, navodi se u saopštenju.

U situaciji kada je uprava Advokatske komore Beograda jednom kolegi pokušala da uskrati pravo na jednakost pred Zakonom, Upravni sud to nije dozvolio, dodaje se.

Potpisnici saopštenja kažu da veruju da će disciplinski organi i uprava Advokatske komore Beograda prema svim advokatima postupati jednako i nepristrasno.

„U toj situaciji, imaće sluha za primenu Zakona i poslaće jasnu poruku da se ne sme advokatu uskratiti pravo da kritikuje i sumnja u predstavnike i pravosudne i drugih vlasti, te da je uvek bila obaveza advokata da se suprostave onima koji imaju moć veću od pravno dozvoljene“, zaključuje se u saopštenju.

Povezani tekstovi