Foto: Nenad Kovačević

Jezero Vrutci je od kraja 2013. godine zagađeno algama-cijanobaktrerijama, zbog čega se grad snabdeva vodom sa Sušičkih vrela iz Čajetine, a za ponovno korišćenje te akumulacije bila je neophodna rekonstrukcija i dogradnja fabrike vode i ugradnja nove opreme.

U taj projekat je Vlada Srbije, posredstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, investirala 650 miliona, Grad Užice 80 miliona i JKP Vodovod 50 miliona dinara. Time je Užice, kako je navedeno, „dobilo savremeno, stabilno i pouzdano postrojenje sa novim tehnološkim linijama, koje su u potpunosti spremne da prerade vodu iz akumulacije Vrutci“.

Ispitivanja kvaliteta vode u akumulaciji Vrutci, koje je u četiri ciklusa sprovela Republička agencija za zaštitu životne sredine u drugoj polovini 2018. godine, pokazala su odlične rezultate sa neznatnom koncentracijom algi u akumulaciji, koje ni u jednom slučaju ne mogu ugroziti kvalitet vode za piće. Rezultati su potvrđeni i detaljnom tzv. “velikom“ analizom sirove vode iz akumulacije Vrutci, koju je 17. januara uzorkovao Zavod za javno zdravlje iz Užica“, navedeno je u zajedničkom saopštenju gradonačelnika i direktora JKP Vodovod.

Navpdi se da će danas, 31. januara u kasnim večernjim satima, biti izvršeno prvo uzorkovanje i ispitivanje vode iz akumukacije Vrutci, posle njenog prolaska kroz sve tehnološke linije novog postrojenja, te da će se posle tiga celokupna količina vode ispustiti u kišnu kanalizaciju.

Posle uzorkovanja vode za osnovnu i „veliku“analizu, sistem vodosnabdevanja se privremeno (10 do 15dana) vraća na izvorište Sušička vrela i građani će se snabdevati zdravom pijaćom vodom do završetka analiza. Nakon toga, omogućeno je da se voda iz akumulacije Vrutci počne koristiti za sanitarno-higijenske potrebe“.

U noći između četvrtka 31. januara od 23,00 časa do petka 1. februara, zbog planiranih radova, koji omogućavaju uzorkovanje vode sa akumulacije Vrutci, može doći do prekida u isporuci vode u trajanju do šest časova“.

U periodu od približno desetak dana, dok se voda sa akumualcije Vrutci, posle prerade na postrojenju, bude koristila za higijensko-sanitarne potrebe, građanima, ustanovama i privredi voda za piće i pripremu hrane obezbediće se cisternama i isporukom flaširane vode. O tačnom datumu početka korišćenja cisterni građani će biti blagovremeno obavšteni, a očekuje se da to bude između 10. i 15. februara“.

Ovaj period korišćenja vode sa akumulacije Vrutci samo za higijensko-sanitarne potrebe, u trajanju od približno deset dana, neophodan je jer je u tom periodu potrebno da se doibiju tri uzastopne valjane analize prerađene vode, koje su uslov za zvanično proglašenje vode da je ispravna za piće. Konačan prelazak na kontinuirano snabdevanje građana i privrede zdravom pijaćom vodom iz akumulacije Vrutci, uz poštovanje svih zakonskih procedura, realizovaće se između 20. i 25. februara ove godine“, navedeno je u saopštenju.

Na kraju se građani „uveravaju u to da će, uz znatno poboljšan kvalitet vode u akumulaciji Vrutci, savremeno i modernizovano postrojenje biti sposobno da u svakom trenutku građanima i privredi Užica isporučuje zdravu pijaću vodu koja u potpunosti odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće“.

 

Fotografija: Fabrika vode u Užicu/Foto: Nenad Kovačević

Povezani tekstovi