Zelene brigade: Pazova Foto: Zelena stranka

Od 10 do 13 časova na dečjim igralištima i prostorima za rekreaciju građana, sakupljeno je više od 20 džakova smeća.Najviše je bilo upaljača, maramica, flaša od alkohola, kutija od keksa i cigareta, kesa i limenki.

– Posebno je zanimljivo istaći da u Staroj Pazovi ne postoji nijedna kanta za smeće, dok smo u Novoj Pazovi našli samo jednu kantu – navode članovi Zelenih brigada, a prenosi Zelena stranka.

Akciji se priključilo i desetak građana Stare i Nove Pazove.

Akciju „Zelene brigade čiste gradove od smeća“ pokrenula je Zelena stranka s ciljem da se sa dečjih igrališta, međublokovskih prostora, zelenih i drugih površina ukloni smeće koje građani ostavljaju za sobom i ujedno podigne građanska svest o potrebi zaštite okoline.

Tokom akcija u Novom Sadu i Beogradu prikupljeno je preko 250 džakova različitog smeća, a građani se sve masovnije priključuju Zelenim brigadama.

– Ne treba nam Evropska unija da bismo smeće bacili u kontejner, a ne u travu. Na osnovu rezultata s terena potvrđuju se tvrdnje Zelene stranke da je svest o komunalnoj higijeni i zaštiti životne sredine na minimumu u celoj Srbiji. Da bi se stvari promenile odlučili smo da preduzmemo konkretne korake, i građanima ličnim primerom pokažemo da će nam budućnost biti bolja ukoliko ne zagađujemo i ne prljamo sve oko sebe – kaže Goran Čabradi, predsednik Zelene stranke i narodni poslanik.

Povezani tekstovi