Autor: Mirko Cvetković

Politika je deo života i opšte iskustvo je dovoljno – sve ostalo su nijanse. Istina, ono malo političkog iskustva što sam stekao radeći u vladi pokojnog premijera Zorana Đinđića, kao i prirodna opreznost, naterali su me da u ekspozeu nakon izbora za premijera napišem rečenicu koja otprilike glasi: „Kada budete ocenjivali rad ove vlade, činite to na osnovu činjenica, a ne na osnovu predrasuda“. Takav stav mi se uostalom činio u toj meri očiglednim da mu nisam pridavao veći značaj – kako ćete inače ocenjivati bilo šta ako to ne radite na osnovu činjenica? To pogotovo ako se većina stvari na kojima ste radili može kvantitativno izraziti. Međutim, sada nakon isteka mandata i u tišini svoje radne sobe, duboko shvatam da su stvari mnogo komplikovanije: činjenice, pa čak ni one kvantifikovane ne moraju biti, a rekao bih i nisu uvek bile osnov za ocenu rezultata vlade.

Mirko Cvetković

Cena: 800,00 dinara