Podignuta je već trećina novog dimnjaka, a nažalost, republička građevinska inspekcija kojoj smo se obratili 17. jula ove godine, još nije našla za shodno da nas obavesti o svojim nalazima po pitanju izgradnje dimnjaka termoelektrane bez odgovarajuće građevinske dozvole – saopštio je CEKOR.

Oni podsećaju da se u problematiku rešavanja spornih pitanja izgradnje ovog objekta mora uključiti i više ministarstava, jer prema važećem Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, mora da postoji zaštitni pojas od 500 metara oko rudnika te veličine, što praktično znači raseljavanje celog sela Drmno, kao i delova još nekih sela u okolini ovog rudokopa.– Pozivamo Ministarstvo energetike da što hitnije pokrene raseljavanje meštana iz zaštitnog pojasa, kao i Ministarstvo pravde da podrži građane u njihovim zakonitim zahtevima. Meštani Drmna su se peticijom opredelili da zatraže raseljavanje iz te nezdrave okoline i na Vladi Republike Srbije je da zajedno sa drugim nadležnim organima sastavi plan kolektivnog raseljavanja za koji se zalaže i CEKOR. Ovo selo će praktično biti odsečeno od sveta, jer je prema planu izgradnje infrastrukture za novi blok termoelektrane, sa tri strane okruženo kopovima a sa četvrte je vrlo prometna teretna železnička pruga – napominju u toj organizaciji.