Foto: Bojan Cvejić

Kako navode u DDOR osiguranju, do predviđenog roka primili su ukupno 2.216 odštetnih zahteva, od toga 1.986 od strane oštećenih putnika SAB Travela i 230 oštećenih putnika JAZZ Travela.

„Poređenjem zapisnika Turističke inspekcije i evidencije pristiglih zahteva, utvrdili smo da za nešto više od 250 aranžmana koji nisu realizovani po zapisniku turističke inspekcije, nismo dobili zahteve za naknadu, te pozivamo oštećene putnike koji još uvek nisu podneli odštetne zahteve, to učine što pre, kako bismo mogli da kompletiramo našu evidenciju. Napominjemo, da nedostajuće prijave neće usporiti ili zaustaviti proces obračuna i isplate naknade oštećenim putnicima“, poručuju iz ove osiguravajuće kuće.