Foto: FoNet/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Sagovornici su se saglasili da je neophodno nastaviti sa dosadašnjom praksom redovnih, konstruktivnih i otvorenih razgovora kako bi se došlo do najboljeg i održivog rešenja, kako za zaposlene u javnoj upravi, tako i za državu u pogledu politike upravljanja kadrovskim i finansijskim kapacitetima.

Ružić je rekao da se traga za najboljim rešenjem kako bi se vrednovala specifičnost posla, a ne samo stručna sprema, navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Prema njegovim rečima, od 1. januara 2019. godine svi zaposleni u javnoj upravi preći će na jednu jedinstvenu osnovicu, a sa predlogom koeficijenata kojima će se određivati iznosi plata za radna mesta izaći će se krajem ovog meseca.

Mali je istakao da povećanja plata o kojima se govori u javnosti zavise od stanja u budžetu i da ona nemaju direktne veze sa reformom sistema plata.

On je izneo uverenje, s obzirom na dobre makroekonomske pokazatelje, da će povećanja u narednom periodu doprineti boljoj poziciji najmanje plaćenih u upravi.

Orbović je izrazio nadu da je kvalitetno rešenje blizu i da isto ne treba ugroziti. Stojiljković je ocenio da je bilo mnogo nerazumevanja u proteklom periodu na ovu temu, te je stoga važno da sepodstiče na dalji dijalog. On je istakao da je sada bitno da nadležna ministarstva nastave razgovore sa sindikatima, kako bi se rešili svi zahtevi izneti u poslednje vreme, a održivo sistemsko rešenje iznedrilo, saopštilo je Ministarstvo državne uprave.