Foto: Bojan Cvejić

Kako se navodi, učinjeno je to u cilju podsticanja veće upotrebe „pametnih“ mobilnih telefona za svakodnevna plaćanja, a dokument je pripremljen u saradnji sa predstavnicima Privredne komore Srbije i Udruženja banaka Srbije. Plaćanja inicirana korišćenjem QR koda imaju potencijal da smanje troškove platnih transakcija i učine elektronska plaćanja jednostavnijim, čime se građani podstiču da koriste bezgotovinske oblike plaćanja, navodi se u saopštenju.

Dovoljno je, kako se navodi, samo da korisnik usmeri kameru telefona i skenira QR kod da bi se plaćanje iniciralo, čime se smanjuje mogućnost da korisnik napravi grešku prilikom unosa podataka vezanih za plaćanje.

Popularnost QR koda kod mobilnih plaćanja u svetu konstanto raste s obzirom na rast broja korisnika „pametnih“ telefona.

NBS poziva predstavnike banaka i privrednih subjekata da u okviru javne rasprave sugestije i primedbe na dokument dostave do 21. maja 2018. godine, na imejl-adresu: kabinet@nbs.rs.