Foto: Aleksandar Veljković

Prema podacima Svetske banke, za dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti za priključenje na elektrodistributivnu mrežu firme u Srbiji treba da plate oko 100 hiljada evra. Primera radi, u Hrvatskoj je za istu svrhu potrebno izdvojiti oko 32.000 evra, u Sloveniji oko 20.000 evra, u Bosni i Hercegovini oko 15.000 evra, Crnoj Gori 26.150 evra, Makedonija oko 91.000 34.306 evra, Bugarskoj 54.306 evra.

Da su nadležni u Srbiji upoznati sa tom problematikom kao i činjenicom da između ostalog i zbog toga naša zemlja beleži znatno lošiji plasman na Duing biznis listi nego što bi mogla da ostvari jasno pokazuje nedavna izjava Aleksandra Antića, ministra rudarstva i energetike. Naime, Antić je istakao da se radi na poboljšanju i pojeftinjenju procedura za dobijanje priključka za električnu energiju i da očekuje da Srbija po tom kriterijumu ove godine bude bolje kotirana na Duing biznis listi Svetske banke gde su zemlje rangirane po uslovima poslovanja. Prema njegovim rečima, već je smanjen broj procedura neophodnih za dobijanje priključka za električnu energiju sa pet na tri i u planu je da ih bude još manje. Cilj je da se broj dana potrebnih za dobijanje dozvola smanji za 10 do 15 dana. Ono što predstavlja problem da se previđeno smanjenja broja procedura i primeni u praksi je činjenica da još uvek nisu usvojena određena podzakonska akta potrebna da se ubrza izdavanje dozvola za pristup elektrodistributivnoj mreži. Ipak, nadležni očekuju da će to biti realizovano u toku ove godine.

U Srbiji se kroz pet koraka, odnosno procedura sprovodi postupak za priključenje na elektrodistributivni sistem. Na početku, investitor se obraća nadležnom organu za dobijanje građevinske dozvole (grad, ministarstvo, opština, Pokrajinski sekretarijat i sl.). Tek onda se nadležni organ obraća „EPS Distribuciji“ za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje. Zakonski rok od obraćanja stranke do dobijanja građevinske dozvole je 28 dana. Potom se investitor obraća „EPS Distribuciji“ za zaključivanje ugovora o izgradnji priključka. Ugovor se zaključuje, plaćaju se troškovi izgradnje priključka. Sledeći korak je da „EPS Distribucija“ pribavi neophodnu investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju priključka, što je često kamen spoticanja. U izveštaju Svetske banke navedeno je da se ovaj korak, to jest procedura u „EPS Distribuciji“ završava za 89 kalendarskih dana, a zakonski rok za dobijanje te neophodne dokumentacije je 28 dana. Naredni deo procedure je da investitor dostavlja dokaze da je instalacija objekta urađena u skladu sa zakonom (potvrda o tehničkoj ispravnosti električnih instalacija), a potom sledi potpisivanje ugovora o snabdevanju sa izabranim snabdevačem. Zakonski rok je jedan dan. „EPS Distribucija“ je, sagledavajući čitavu situaciju i proverom na terenu, predložila da se ubuduće čitav proces priključenja obavlja u tri koraka, za 95 dana, uz smanjenje troškova od 25,2 odsto. U tom roku, samo bi 36 dana zavisilo isključivo od „EPS Distribucije“, a preostalih 59 odnosi se na ostale imaoce ovlašćenja.

Nadležne u EPS-u smo pitali da li postoji plan da se smanji cena priključka i za domaćinstva kao i koliko ta usluga košta u ovom trenutku. Na pitanje nam nije konkretno odgovoreno već nam je samo rečeno da se troškovi priključenja na distributivni sistem električne energije određuju na osnovu Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za prenos i distribuciju električne energije i zavise od vrste i tipa priključka, maksimalno odobrene snage, naponskog nivoa i sl. kako za domaćinstva, tako i za privredne subjekte. Kako Danas nezvanično saznaje cene priključaka za domaćinstva, u zavisnosti od tipa, kreću se od 200 do 1.000. evra.