Foto: Ivan Prole/FreeImages

Obračun kvartalnog BDP za treći kvartal 2017. godine, koji je detaljniji, biće objavljen u saopštenju Kvartalni BDP u Republici Srbiji 30. novembra 2017. godine.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka ukupno za Srbiju.