Foto: FoNet/ Vlada Srbije Slobodan Miljević (Arhiva)

U saopštenju posle sednice Vlade navodi se da je Uredba usvojena na inicijativu Saveta za rast BDP i odnosi se na dodelu podsticaja za opremu i tehnologiju za veći stepen prerade u okviru prehrambene industrije.

Utvrđivanje šeme državne pomoći u oblasti prehrambene industrije, kroz pružanje finansijske podrške omogućiće razvoj i implementaciju programa nabavke nove opreme i tehnologije za prehrambenu industriju, navela je Vlada.

Prema Vladi, time će se ubrzati ostvarenje ciljeva predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Srategije razvoja prehrambene industrije u Srbiji za period 2017-2022. godine, otvaranjem novih radnih mesta i podizanjem nivoa znanja i veština zaposlenih u prehrambenoj industriji.

Na sednici je donet i Zaključak o usvajanju Sporazuma između Vlade Srbije i Evropske unije o učešću Srbije u programu Erazmus plus: Programu EU za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Usvojenim zaključkom stvaraju se uslovi za punopravno učešće u ovom programu, koje će omogućiti povlačenje većih sredstava za razvoj obrazovanja i podršku mladima, a za koja će moći da konkurišu obrazovne ustanove, preduzeća, nevladine organizacije i svi drugi zainteresovani za učešće u ovom programu, navedeno je u saopštenju.

Povezani tekstovi