U razgovoru će  učestvovati Aleksandar Rodić, rukovodilac Centra za robotiku Mihajlo Pupin, Dragan Ilić, umetnik i Zoran Erić, kustos izložbe. Za svojevrsnu okosnicu diskusije poslužiće pitanja iz romana “Ja, robot” iz 1942,   američkog pisca naučne fantastike Ajzaka Asimova koja govori o pokušaju da se očuva čovekova nadmoć nad mašinama i da se spreči zloupotrebu robota.

Naime, Asimov je u svojoj noveli  definisao tri zakona robotike. Prvi zakon je da robot ne sme da povredi ljudsko biće niti da svojom neaktivnošću dozvoli da ljudsko biće bude povređeno. Drugi je da robot mora da izvršava naređenja koja dobija od ljudskih bića izuzev kada su ona u sukobu sa prvim zakonom.

Treći zakon glasi da  robot mora da štiti sopstvenu egzistenciju izuzev u slučaju kada je ta zaštita u suprotnosti sa prvim i drugim zakonom a u kasnijim delima, Asimov je dodao i nulti zakon u kojem stoji da robot ne sme da naškodi čovečanstvu ili da svojom pasivnošću dopusti da se čovečanstvu naškodi. Ova četiri Asimova pravila su preuzeli i mnogi drugi autori naučnofantastične literature, filmova i drugih medija. Postavlja se pitanje da li u primenjenoj robotici važe Asimovi zakoni.

Da li danas autonomne mašine i veštačka inteligencija prouzorkuju stvaranje nove civilizacije, ili nove prirode? Pored ovih pitanja, razgovorom će biti obuhvaćene i teme naučnih metoda razvoja autnomnih mašina – robota, kao i njihove primene u svim sferama društva, od industrije i vojne industrije do umetnosti. Kroz razgovor će se ponovo razmotriti pitanje odnosa nauke, razvoja tehnologije i umetnosti u savremenom društvu a  poseban akcenat će biti stavljen na pitanje društvenih posledica upotrebe veštačke inteligencije i tome kakve nove scenarije razvoja društava možemo anticipirati u skorijoj budućnosti.