Na strani žrtve 1

Knjiga nastoji da stvori pripovednu sintezu političkih i estetskih stremljenja XX veka i da razvije ideju estetike i politike usmerene protiv svake vrste tlačenja, pripisujući ideji otpora estetičke kategorije, koje štite od svake vrste dogmatizma.

Sabirajući veliku, faktografski preciznu pažnju oko sudbina malih ljudi, Vajsov magnum opus, rečima V. G. Zebalda, “ne vidi sebe kao izraz efemerne želje za iskupljenjem, već kao izraz volje da se bude na strani žrtava”.

Na istoj ideološkoj i refleksivnoj liniji kao i tekstovi Gramšija, Lukača i Benjamina, Vajsov roman je i pamćenje i predlaganje emancipatorskih politika i kultura otpora.

Dramaturg, pisac, režiser i slikar Peter Vajs (1916-1982) rođen je u Novavesu, u blizini Postdama. Godine 1934. emigrirao je u Čehoslovačku, pa u Švajcarsku. NJegovu karijeru u posleratnoj Nemačkoj obeležilo je pisanje izrazito politički angažovanih drama i autobiografske proze. Najvažnije delo Petera Vajsa je Estetika otpora, koju je internacionalna kritika proglasila najvažnijom knjigom nemačke književnosti sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog veka.