Foto: Narodna stranka

Da li ste za legalizaciju prostitucije?

– Moj lični stav je da sam protiv legalizacije prostitucije. Iako je u nekim zemljama Evrope prostitucija legalizovana, u postojećem sistemu u Srbiji, to ne bi donelo nikakve pozitivne promene.

– Da li ste za legalizaciju istopolnih brakova i registraciju srednjeg pola u zvaničnim ličnim dokumentima??

– Protiv sam jer ni u jednom trenutku, za bilo šta od navedenog nisam čuo dovoljno dobru argumentaciju da bih promenio svoj stav, a bilo je pregršt argumenata zašto u Srbiji treba zadržati postojeći zakonodavni okvir i praksu. 

Da li ste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe?

– Što se tiče legalizacije marihuane u medicinske svrhe to je pitanje na koje najstručniji ljudi iz te oblasti treba da daju svoj stav odgovor, a zatim i analizu prednosti i mana, pa da potom da dobijemo i odgovor da li je naš sistem dovoljno stabilan da se odupre eventualnim zloupotrebama u ovoj oblasti. Ukoliko jeste, ja sam za.

Da li ste za vraćanje obaveznog vojnog roka?

– Uvođenje vojnog roka u ovom trenutku smatram da nije dobra opcija, ili preciznije da je u ovom trenutku bolje raditi na ispravljanju grešaka koje su nastale brzom i nedovoljno dobro urađenom profesionalizacijom.

Šta mislite o rijaliti programu kao TV žanru?

– Moj lični stav je da te programe treba oporezivati, a novac preusmeravati u kulturu. Neophodno je urediti sistem jasnog označavanja tog programa i termina kada oni mogu biti emitovani, kao i izdvajanje kanala sa takvim programima. Rijaliti format sam po sebi ne mora biti loš. Međutim, čelnici produkcionih i televizijskih kuća su, uz saglasnost države, doneli odluku da promovišu blud, razvrat i nemoral. Zbog te saglasnosti je moguće da se taj program nađe na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Nemamo tu problema sa žanrom, već sa ljudima koji koriste taj žanr da bi uništavali društvo ili ga prilagođavali svojoj meri i potrebama kršeći pritom i postojeće zakonodavne okvire.