Foto: Stanislav Milojković

Šutanovac je dao i intervju novinarima Političke rubrike Danasa koji ćemo objaviti narednih dana.