Foto: Logo

Činjenica da se broj tih zemalja povećava jasno ukazuje da se međunarodne okolnosti postepeno menjaju u korist Srbije. U srpskom je interesu da se pitanje statusa Kosova i Metohije stavi u stanje mirovanja, a nastave razgovori sa Prištinom o isključivo tehničkim pitanjima i na način koji ne ugrožava suverena prava države Srbije nad svojom pokrajinom Kosovom i Metohijom, kažu iz DSS.

Očigledna je potreba da se na svim nivoima vodi usaglašena kosovska politika, što danas nije slučaj.

Politika ohrabrivanja država da ne priznaju nezavisnost Kosova i da povuku ranije odluke o priznanju, koja daje rezultate, u direktnoj je suprotnosti sa politikom ubrzanog rešavanja konačnog statusa razgraničenjem sa Albancim i priznanjem secesije, koju vodi predsednik Republike.

Prva politika je u interesu Srbije, dok je druga pogubna po budućnost naroda i države, navode u informativnoj službi DSS.