Foto: Arhiva

Malkoč je Milićeviću predstavio zajedničku inicijativu za osnivanje Balkanske mreže ombudsmana, što bi doprinelo unapređenju ostvarivanja ljudskih prava na Balkanu i očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

U saopštenju Skupštine Srbije se navodi da Malkoč boravi u Srbiji u zvaničnoj poseti Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću.

Milićević je rekao da Skupština Srbije bira i razrešava Zaštitnika građana, a da u okviru svoje kontrolne uloge, nadzire njegov rad, kroz razmatranje godišnjih izveštaja o radu, koje Zaštitinik građana ponosi nadležnom Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Posle razmatranja izveštaja, Odbor predlog zaključaka upućuje Narodnoj skupštini koji se potom razmatra na svojoj plenarnoj sednici.

Milićević je upoznao turskog ombudsmana i sa dokumentom „Beogradski principi“, koji je usvojen na međunarodnoj konferenciji održanoj u Skupštini Srbije 2012. godine, koja se bavila razmatranjem odnosa nacionalnih institucija za zaštitu i promociju ljudskih prava i parlamenata.

Sastanku su prisustvovale i članice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Elvira Kovač i Milena Turk, kao i Zaštitnik građana Zoran Pašalić sa saradnicima i ambasador Turske u Srbiji Tanžu Bilgič.