"Prekogranična saradnja je nužna u borbi protiv elementarnih nepogoda" 1Foto: Zoran Nikolić

Akteri ovog, prvog, treninga su predstavnici delova javnih uprava iz Loznice i Osečeine i, na njihov predlog, njihove kolege iz opštine Ugljevik iz BiH koji su angažovani u svojim lokalnim samoupravama na poslovima upravljanja vanrednim situacijama.

„Stalna konferencija gradova i opština već duže vreme, u saradnji sa drugim državnim organima i lokalnim samoupravama podstiče i na razne načine podržava udruživanje lokalnih samouprava u rečne slivove u cilju jačanja i umrežavanja njihovih kapaciteta za preventivno delovanje i postupanje u vanrednim situaucijama.

Kako vanredne situacije uzrokovane elementarnim nepogodama, a posebno poplave ne znaju za lokalne i državne granice to je udruživanje lokalnih samouprava u prevenciji i postupanju uslov svih uslova za efikasnu borbu,rekao nam je danas u Tršiću, Darko Drndić menadžer Savetodavnog centra SKGO i dodao: „Vođeni tim predpostavkama mi iz SKGO smo inicirali i organizovali ovaj prvi trening i njega uključili i predstavnike Ugljevika, lokalne samouprave iz druge, susedne države koje reka Drina sa svojim pritokama spaja ali i u slučaju poplava ugrožava, a cilj nam je da ohrabrimo i osposobimo delove njihovih javnih uprava da zajednički procene elemente ugroženost od prirodnih nepogoda, pre svega od poplava, kao i da stvaraju praksu razmene iskustava i udruživanja reusrsa u borbi sa posledicama tih elementarnih nepogoda.

Ovakve zajedničke nastupe u mnogim pa i u ovoj oblasti ohrabruje Evropska unija kroz prekogranične projekte pa bi jedan od ishoda ove obuke trebalo da bude i zajednički rad na jednom prekograničnom projektu sa kojim bi se aplicralo za donatorska sredstva iz fondova Evropske unije.