Hašim Tači Foto: EPA/TOMAS KOVACS

„Sud je većinom glasova proglasio zahtev predsednika o navodnom sukobu između njegovih i ustavnih nadležnosti Skupštine Kosova neprihvatljivim za razmatranje u meritumu“, kaže se u dispozitivu odluke Ustavnog suda.

Tačijeva tvrdnja o sukobu ustavnih nadležnosti odnosila se na nadležnosti koje su utvrđene za predsednika i Skupštinu Kosova u članu 18. Ustava Kosova koji se tiče ratifikacije međunarodnih sporazuma.

„Predsednik je kao stranka koja je pokrenula tvrdnju o sukobu nadležnosti između predsednika i Skupštine naveo nejasnoće u pogledu ustavne nadležnosti za ratifikaciju razmene pisama između Kosova i Evropske unije“, kaže se u odluci Ustavnog suda.

Predsednik Kosova je u zahtevu naveo da mu nije jasno da li razmena pisama o mandatu Euleksa od 8. juna 2018. godine treba da se ratifikuje u svojstvu međunarodnog sporazuma od strane Skupštine Kosova, dvotrećinskom većinom glasova svih poslanika a u skladu sa članom 18.1. Ustava, ili treba da se smatra ratifikovanom nakon potpisivanja od strane predsednika, u skladu sa članom 18.2 Ustava, što je do sada bio slučaj.

Ustavni sud je naveo da je to prvi slučaj sa zahtevom za ocenu tvrdnje o „sukobu“ ustavnih nadležnosti i u tom smislu objasnio je da je nadležnost Suda za ocenu sukoba između ustavnih nadležnosti „preventivnog karaktera, odnosno ustavna kontrola ex-ante, ali koja ne isključuje ni ustavnu kontrolu ex-post“.

„Sud je konstatovao da iako je slučaj podnela ovlašćena strana, odnosno predsednik, da on nije tačno naveo kakav sukob postoji između njegovih nadležnosti i nadležnosti Skupštine, uprkos zahtevu Suda da razjasni svoj zahtev koji je prvobitno podneo u formi ustavnog pitanja na osnovu člana 84 Ustava“, stoji u odluci Ustavnog suda koji se pozvao na „odgovarajuće odredbe Ustava Kosova, zakona o Ustavnom sudu i poslovnika o radu Ustavnog suda“.

Poznavaoci ustavnog prava na Kosovu ocenili su taj zahtev predsednika kao pokušaj da se eventualni sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije smatra ratifikovanim samo njegovim potpisom, iako je u Ustavu Kosova u članu 18.1. utvrđeno da međunarodne sporazume koji se odnose na teritoriju, suverenitet i međunarodno zaduživanje, ratifikuje Skupština Kosova dvotrećinskom većinom.

Povezani tekstovi