P { text-indent: 2.5cm; margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: „YHelvetica“; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: „Times New Roman“,serif; font-size: 10pt; }

 – Postala je čuvena kao vladarka koja je najduže ostala na prestolu Rusije – od 1762. do 1796. godine, i koja je modernizovala rusko carstvo i pretvorila ga u jednu od najvećih sila Evrope. Ovaj projekat označava povratak Strejsendove u rediteljsku stolicu, i to posle dve decenije, pošto je 1996. godine režirala „Ogledalo ima dva lica“. Inače, ova pevačica i glumica pojavila se poslednji put u filmu („Put krivice“) 2012. godine.