On je konstatovao da je kineska ekonomija prešla iz faze brzog rasta na nivo visokokvalitetnog razvoja, upozoravajući da bi stari načini razmišljanja mogli odvesti državu u bespuće. „Lokalne vlasti bi trebalo da se oslanjaju na vlastite snage i da se usmere na razvoj visoko kvalitetnih, kapitalno i tehnološki moćnijih industrija, sa dodatom vrednošću. Osim toga, dužnički rizici bi trebalo da budu pažljivo praćeni i efikasno predupređeni“, ukazao je Si. Državni savet NR Kine, pak, očekuje privredni rast oko 6,5 odsto u 2018. Prema oceni premijera Li Kećijanga, a imajući u vidu ekonomske temelje Kine i sposobnost za otvaranje radnih mesta, prognozirani rast BDP-a od oko 6,5 odsto omogućiće gotovo punu zaposlenost. Isti cilj rasta BDP-a postavljen je i prošle godine, ali je druga najveća privreda u svetu ostvarila bolji učinak, odnosno rast od 6,9 odsto. Međunarodni monetarni fond je, u januaru, podigao prognozu rasta kineskog BDP-a sa 6,5 na 6,6 odsto usred povoljne perspektive globalnog oporavka. I međunarodne investicione banke, poput UBS, J.P. Morgan i Namura, korigovale su svoje procene rasta na 6,7 odsto.

– Kina ima komparativne prednosti, poput industrijskog sistema, ogromnog tržišta, velikih ljudskih resursa i inovatora. Sve to ukazuje da imamo šansu da dostignemo veći kvalitet i efikasnost, kao i pravedniji i održiviji razvoj. Utoliko pre što će sektor proizvodnje biti u potpunosti otvoren stranim investitorima, kojima će biti dostupni telekomunikacije, medicinske usluge, obrazovanje, novi izvori energije… Kineska rastuća srednja klasa od oko 400 miliona ljudi, sa sve većem apetitom za strane proizvode, znači ekspanziju velikog potrošačkog tržište za kompanije iz inostranstva. Radi ohrabrivanja uvoza ove godine će biti organizovan prvi Kineski međunarodni uzvoni sajam i snižene uvozne takse za proizvode uključujući automobile i neke svakodnevne potrošne robe – kaže premijer Li.

Targetirani rast BDP-a od oko 6,5 odsto i dalje će biti jedan od najviših u svetu. Mada je napustila vratolomnu ekspanziju, Kina će kvalitetnijim rastom nastaviti da igra ulogu na stabilizaciji globalne ekonomije jer će dalje otvarati svoje tržište, tvrde domaći ekonomisti. No, budući ekonomski rast Kine moraće da se suoči sa čeonim udarima, pre svega sa trgovinskim trvenjima sa Sjedinjenim Američkim Državama, što se smatra velikom preprekom koja ograničava spoljnu potražnju zemlje. S druge strane ima i onih koji smatraju da je taj makro uticaj na izvoz, ili rast kineskog BDP-a, prcenjen. „Snažniji globalni oporavak pomoći će da ranije prognoze za 2018, kad je reč o izvozu, budu povećane, a to će više nego amortizovati negativan uticaj trgovinskih sukoba. Uprkos mogućem sporijem investiranju u infrastrukturu i nekretnine, rast potrošnje bi trebalo da ostane održiv, zahvaljujući čvrstom rastu prihoda, poduprtom snažnim izvozom i aktivnostima uslužnog sektora“, tvrdi Vang Tao, glavni ekonomista USB za Kinu.

Rekordno visoka potrošnja turista za vreme Kineske nove godine nagoveštava uspešnu 2018. Naime, pokazalo se da su sve imućniji Kinezi spremni da investiraju u kupovinu kvalitetnijih proizvoda. Sve to ukazuje na činjenicu da je druga po veličini ekonomija u svetu (12,84 biliona dolara) uplovila u novu eru, koju će obeležiti izgradnja umereno prosperitetnog društva u svakom pogledu, a ne samo kad je reč o impresivnim ekonomskim pokazateljima. „Kad je reč o lokalnim vladama, one bi trebalo manje da se fokusiraju na BDP, kao jedino merilo procene učinka, već da se usmere na druge ključne pokazatelje koji mere kvalitet rasta, poput ličnih prihoda, razvoja zdravstvene zaštite, obrazovanja i životne sredina“, smatra Liu Šiđin, nacionalni politički savetnik i bivši viši zvaničnik državnog istraživačkog centra.

Rezultati vlade premijera Li Kećijanga

Prosečna godišnja stopa rasta BDP-a Kine kretala se oko 7,1 odsto

Otvoreno je više od 66 miliona radnih mesta u gradskim sredinama

Više od 68 miliona ljudi izvučeno je iz siromaštva

Osnovno zdravstveno osiguranje pokriva oko 1,35 milijardi ljudi

Lična primanja porasla su, u proseku, za 7,4 odsto, nadmašujući privredni rast i stvarajući najbrojniju srednju klasu u svetu

Broj turističkih putovanja Kineza porastao je sa 83 miliona na više od 130 miliona

Potrošnja energije i vode po jedinici BDP-a pala je za više od 20 odsto