Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Dug put leka od njegovog otkrivanja do tržišta  5

Dug put leka od njegovog otkrivanja do tržišta 

Živimo u eri savremene terapije koja produžava živote, poboljšava kvalitet života a u nekim situacijama i spašava život. Pronalazak leka koji je bezbedan i efikasan za lečenje neke bolesti ili stanja predstavlja dug i kompleksan proces.