Božidar Andrejić

I protestant demonstrira 1

I protestant demonstrira

Pročitah pismo našeg čitaoca Miroslava Milekića o tome da li je ispravno za ljude koji učestvuju u protestu upotrebljavati pojam – protestant. To me je i lično kopkalo, kao što me kopkaju i druga jezička pitanja, ali samo na nivou „hobija“.

Kod Vučića na cenzuri 2

Kod Vučića na cenzuri

Već četiri decenije povremeno me iznervira Grujica Spasović, a sigurno i ja njega. Ali to nikako ne utiče na naše drugovanje i prijateljevanje koje je od prvog dana „postalo tradicionalno“.

Sve je ovde "razdrljeno" 3

Sve je ovde "razdrljeno"

Sa nekom nemoćnom tugom pročitao sam u nadnaslovu označeni tekst čijim stavovima nemam šta da zamerim.

PrvaPoslednja