centar za promociju nauke

Golubovi učitelji

Sposobnost prenošenja znanja, njihovog očuvanja i unapređivanja kroz generacije možda i nije tako ekskluzivno ljudska osobina kako se ranije pretpostavljalo.

Generacije perfekcionista

Kao akademski profesori gotovo svakodnevno se susrećemo sa studentima koji kucaju na naša vrata. Oni su najvešće ambiciozni, bistri i vredni.

Jetijev DNK

Legenda o stanovniku nepristupačnih tibetanskih pećina, „Strašnom snežnom čoveku prekrivenom dlakom“ sa rukama do kolena, stara je više vekova.

Mogu li delfini da tuguju?

Najnovije istraživanje italijanskih naučnika odgovara da je moguće, uz objašnjenje da se osećanje tuge razvija samo kod društvenih životinja sa velikim, kompleksnim mozgovima.

Štampanje lekova

Da li ćemo moći da zaboravimo na redove u apoteci i počnemo sami da „proizvodimo“ lekove koji su nam potrebni zahvaljujući posebnom 3D štampaču?

Šta je „bolest ludog meda“?

Iza nekoliko zagonetnih imena, između ostalih, „ludi med“ (meli maenomenon), „otrovni med“ (deli bal), ili „čudesni med“ (miraculum melis), kako ga je, recimo, nazivao rimski istoričar Plinije zbog transa u koji su zapadali njegovi konzumenti, krije se naročita vrsta meda, posebno zanimljivog zbog svojih psihoaktivnih i toksičnih svojstava.

Bežeći od ljudi životinje postaju noćne ptice

Studija pod nazivom The influence of human disturbance on wildlife nocturnality koju su objavili istraživači sa američkih Univerziteta u Kaliforniji i Bozi stejt univerziteta pokazuje da su mnoge životinje poput lisica, jelena i divljih svinja iz straha od ljudi i njihovih aktivnosti postale ”noćne ptice”.

Čovek koji je lečio Geteovu dušu

Kada je 2009. godine snimljen kratki animirani film Cat Piano, koji je dobio brojne nagrade i u kome je narator slavni muzičar Nik Kejv, većina gledalaca je u njemu videla samo mračnu fantastiku.

Organ za čuvanje sećanja

Kada bismo pre nekoliko milenijuma faraona iz Srednjeg egipatskog kraljevstva upitali gde se nalazi njegovo ”ja”, pokazao bi ka srcu u kome je, prema njegovom verovanju, sedište inteligencije.

Nedostatak sna

Alarm zvoni ponovo i već treći put ga gasite. Trudite se da preuzmete svaki minut sna na račun dana.

Algoritam gušterove kože

Pre više godina otkriveno je da šare na koži i krznu životinja prate određene šablone izražene jednačinama koje je sredinom prošlog veka izveo matematičar Alan Tjuring.

Njihovo veličanstvo – pingvini

Zbog svog uspravnog i elegantnog držanja, visine koju nijedna vrsta pingvina ne može da dosegne, podignute glave, ali i lepote kojom kao da se ponose, dobili su naziv carski pingvini.

Bitovi Kloda Šenona

Bit je najmanja jedinica u računarstvu. Jedan bit predstavlja količinu informacija potrebnu za razlikovanje dva isključiva stanja, jedan i nula, da i ne, tačno i netačno, ima struje i nema struje…

Prva Poslednja