Emina Ilić

Debela opna zabluda i demagogije 1

Debela opna zabluda i demagogije

Moja sestra Emina je ponosna majka autističnog deteta. Samo roditelji dece sa invaliditetom znaju koliko ljubavi, odricanja i posvećenosti treba da biste ostvarili funkcionalnu komunikaciju sa voljenim bićem, da biste ga uključili u zajednicu koja ga okružuje i da biste mu pružili mogućnost da nadoknadi svoje nedostatke.