fondacija fridrih nojman

Srbija 35. od 45 zemalja u Barometru slobode za 2018. 1

Srbija 35. od 45 zemalja u Barometru slobode za 2018.

Srbija je rangirana kao 35 od 45 zemalja posmatranih u Barometru slobode za 2018. godinu, fondacije Fridrih Nojman, a od nje su od zemalja regiona lošije rangirane samo Makedonija na 36. i Bosna i Hercegovina na 40 mestu.

U Evropi najviše trpela nezavisnost medija 2

U Evropi najviše trpela nezavisnost medija

Barometar sloboda za 2016. Fondacije Fridrih Nojman pokazuje da je u Evropi najviše trpela nezavisnost medija i da je povećan intenzitet ekonomskog i političkog pritiska na njih.