katici

Katići: Mehane u tišini

Ne možete da se ne zaustavite kad ugledate te krovove pokrivene kamenim pločama. Potpuno netipične za ovdašnje krajeve.