Marija Gabrijel

Marija Gabrijel: Moramo preuzeti kontrolu nad transformacijom sveta rada 1

Marija Gabrijel: Moramo preuzeti kontrolu nad transformacijom sveta rada

Tokom poslednjeg javnog slušanja za kandidate za članove Evropske komisije, održanog u Evropskom parlamentu u jesen 2019. godine, naglasili ste potrebu za stvaranjem evropskog prostora za nauku, inovacije, kulturu i sport koji bi zadovoljio očekivanja mladih.