Miroljub Radojković

Stranke ne nude programe, samo produžene slogane 1

Stranke ne nude programe, samo produžene slogane

Birodijev monitoring informativnih emisija na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i N1 pokazao je da je stranka na vlasti ušla u predizbornu kampanju daleko ranije od zvaničnog otpočinjanja izborne trke, a da se kao gotovo jedini politički akter nametnuo predsednik Republike, istovremeno i predsednik SNS.