rukovodioci

Malo je previše rukovodilaca 2

Malo je previše rukovodilaca

Veći broj zaposlenih u Gradskoj upravi Niša ne ispunjava zakonske uslove za radna mesta na koja su raspoređeni, a Zakon o lokalnoj samoupravi krše i pomoćnici gradonačelnika jer rade na dva radna mesta…